"Valoarea vitraliillor
este egal? cu a oric?rei
opere de art?."
Contact: Str. Mecet 39 B; sector 2 Bucuresti Email: galeriaancora2010@gmail.com Tel: 0212 531 937